Politika ochrany osobních údajů GDPR

Motto: „Ochrana osobních údajů všech fyzických osob je součástí firemní kultury, která je jedním z hlavních pilířů naší dlouhodobé strategie a trvalým závazkem ke všem zainteresovaným stranám“

Výkonné vedení společnosti CORROTECH TRADE s.r.o. považuje za prioritní rozhodnutí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení osobních údajů fyzických osob s cílem plnit na vysoké úrovni požadavky jejich důvěrnosti a ochránit jejich zájmy, práva i svobody.

Veškeré činnosti při zpracování osobních údajů jsou realizovány s přihlédnutím k sociální odpovědnosti založené na důsledné vzájemné prospěšnosti ekonomické i sociální a při důsledném respektování řízení změn, který společnost vnímá jako kontinuální, nikdy nekončící závazek.

Výkonné vedení společnosti CORROTECH TRADE s.r.o. deklaruje, že řízení osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, chápe jako dlouhodobý proces s nutností neustálého zlepšování jeho efektivnosti a osobní angažovanosti.

Výkonné vedení společnosti CORROTECH TRADE s.r.o. bude poskytovat zdroje pro zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování systému jejich zpracování.

Pro zajištění uvedených strategických rozhodnutí a deklarací, výkonné vedení společnosti CORROTECH TRADE s.r.o. vyhlašuje v působnosti společnosti tyto závazné zásady:

  1. Plnit na vysoké úrovni požadavky legislativních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Na základě stávajících zkušeností vytvořit, dokumentovat a uplatňovat systém řízení ochrany osobních údajů.
  3. Systematicky uplatňovat a rozvíjet odpovědný přístup k osobním údajům fyzických osob.
  4. Firemní kulturu založit na třech klíčových oblastech: komunikaci, řízení procesů a infrastruktuře.
  5. Zajišťovat a neustále zlepšovat úroveň ochrany osobních údajů a odbornou způsobilost zaměstnanců společnosti pro jejich zpracování.
  6. Udržovat a rozvíjet vztahy se způsobilými zpracovateli osobních údajů, založené na jasném vymezení účelů a prostředků zpracování a vysoké náročnosti na kvalitu i perspektivu spolupráce.
  7. Vytvářet ve společnosti vědomí závažnosti a důležitosti pochopení a plného přijetí požadavků vytvářeného a etapovitě uplatňovaného systému řízení ochrany osobních údajů.
  8. Rozpracovávat shora uvedené závazné zásady ochrany osobních údajů do konkrétních a měřitelných cílů ochrany osobních údajů se specifikovanou odpovědností a termíny jejich plnění.
  9. Přezkoumávat systém ochrany osobních údajů ve společnosti ve stanovených termínech s cílem jeho stálého zlepšování, aktualizace i zajištění potřebných zdrojů na jeho udržování.

V Mostě, dne 25. 5. 2018

Akce

Kontaktujte nás

CORROTECH TRADE s.r.o.
Topolová 1456
43401 Most

+420 414 120 298
info@corrotech.com

Kontakty GDPR